Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK"), Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde veri sorumlusu sıfatıyla Çekmeköy Tıp Merkezi Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ("ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ") tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL İŞLENMEKTEDİR?

I. HASTA KAYIT

ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ'ne misafir olarak giriş yaptığınızda aşağıdaki verileriniz Hastane Bilgi Yönetim Sistemine ("HBYS") kaydolmanız amacıyla hasta kayıt - kabul personelimiz tarafından "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir:

• İsim Soyisim
• T.C. Kimlik Numarası
• Türk vatandaşı olmayanlar için pasaport numarası veya geçici T.C. Kimlik Numarası
• Adres
• Cep Telefonu
• E-posta Adresi
• Doğum Yeri ve Tarihi
• Medeni Hal
• Cinsiyet bilgisi
• Özel sağlık sigortası veya Sosyal Güvenlik Kurumu verileri
• Kimlik Kartı Taraması
• Randevu bilgisi

Bu işlemler neticesinde tüm misafirlerimize birer "Hasta Numarası" ve "Protokol Numarası" atanmaktadır.

Tüm bu verilerin işlendiği HBYS üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna ("SGK") ait Medula sistemine anlık olarak aktarım yapılmaktadır.

Ayrıca hasta kayıt işlemi esnasında misafirlerimizin HBYS kaydının sistem üzerinde tamamlanabilmesi ve aydınlatma metninin içeriğine istedikleri an ulaşabilmeleri adına hasta kayıt işlemi yaptıran ilgili kişi alıcılara SMS gönderilir. Gönderilen SMS içeriğinde KVKK ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ("ETK") kapsamında onay vermek isteyen misafirlerimiz için tek kullanımlık onay kodu yer almaktadır. Onay kodunun misafirlerimiz tarafından hasta kayıt işlemini gerçekleştiren hasta kabul-kayıt personelimize geri bildirimi halinde, KVKK ve ETK için gerekli açık rıza ve onayların verildiğine dair ilgili kişi alıcıya ait HBYS üzerinde kayıt oluşturulur. Verilen açık rıza ve onaylar, reddetme hakkı kullanılarak geri alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

II. SAĞLIK HİZMETİ

Kayıt işlemi tamamlanan misafirlerimizin aşağıdaki verileri talep ettikleri sağlık hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından "tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi" hukuki sebebi başta olmak üzere 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda açıkça öngörülen haller ile 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Sağlık Uygulama Tebliği ve Hasta Hakları Yönetmeliği ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na dayanarak işlenecek ve HBYS'ye kaydedilecektir:

• Sağlık Verileri (Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri sonucu elde edilen ve bunlarla sınırlı olmamak üzere)

Tüm bu veriler T.C. Sağlık Bakanlığına ("Bakanlık") bağlı E-Nabız sistemine anlık olarak aktarılmaktadır.

III. HASTA ÇIKIŞ

Misafirlerimizin tıbbi hizmetleri tamamlandıktan sonra ilgili sigortalılık durumuna göre misafirlerimizden tıbbi hizmet bedelinin alınması ve fatura düzenlenmesi amacıyla ve "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki verileri işlenmektedir:

• İsim Soyisim
• Banka Hesap Bilgileri
• Kredi Kartı Numarası
• Fatura Bilgileri

IV. DİĞER HİZMETLER

ÇAĞRI MERKEZİ VE SANTRAL

ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ santralini aradığınızda randevu taleplerinizin oluşturulması, bilgi taleplerinizin cevaplanması ve/veya herhangi bir başka talebinizin alınması amacıyla aşağıdaki kişisel verileriniz "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" ve "ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak işlenir:

• İsim Soyisim
• Telefon Numarası
• T.C. Kimlik Numarası
• E-posta Adresi
• Randevu Bilgisi
• Telefon Görüşmesi Ses Kaydı
• Şikayetler

HASTA HAKLARI MERKEZİ

ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ'nde misafirimiz olarak Hasta Hakları Yönetmeliği kapsamındaki haklarınızdan herhangi birini kullanmak isterseniz aşağıdaki kişisel verileriniz, ilgili birimimiz tarafından talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırması amacıyla "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak işlenecektir:

• İsim Soyisim
• Telefon Numarası
• T.C. Kimlik Numarası
• E-posta Adresi
• Talep İçeriği
• Tıbbi Bilgiler

MİSAFİR MEMNUNİYETİ

Hasta çıkış işlemleri sırasında ve sadece ilgili kişinin KVKK ve ETK kapsamında onayı bulunması halinde, sunulan sağlık hizmetlerini kalitesinin arttırılması ve misafir deneyiminin ölçülmesi müşteri memnuniyeti anketi link halinde misafirlerimizin HBYS kaydına esas cep telefonu numaralarına SMS yoluyla iletilir. Bu anket linki açıldığında çıkan misafir memnuniyeti anketinde memnuniyeti ölçmek adına sorular bulunmaktadır. Burada verilen yanıtlar HBYS üzerindeki kayıtla eşleştiğinde ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ misafir deneyimi birimine otomatik olarak aktarılır, birim sadece KVKK ve ETK kapsamında onayları bulunan misafirlerimizi geri arayarak iletişime geçilir. Bu sürecin haricinde, hastanın, kurum web siteleri üzerinden, çeşitli sosyal mecralardan, ya da şikâyet web sitelerinden şikâyet kaydı açması durumunda, şikayetin çözümlenebilmesi ya da cevap verilebilmesi için iletişime geçilir.

SAĞLIK KURULUŞU KAPALI DEVRE (CCTV) KAMERA SİSTEMİ

ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ bünyesinde kapalı devre kamera sistemi ile izleme ve kayıt yapılmaktadır. Bu süreçte tıp merkezimizi ziyaret eden tüm ziyaretçilerimizin fiziksel mekân güvenliği ile görsel ve işitsel kayıtları veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ile ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amacıyla "İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması" hukuki sebebine dayanarak otomatik olarak işlenecektir.

İNTERNET SİTELERİ VE MOBİL UYGULAMALAR

ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ internet sitesinde e-randevu alınması imkânı bulunmaktadır. Bu internet sitesi üzerinden e-randevu alabilmek için ilk adımda ilgili kişinin T.C. Kimlik numarası ve GSM numarası sayfa üzerindeki uygun yere girilir. Eğer HBYS'de daha önce kaydınız bulunmakta ise girilen bilgiler üzerinden HBYS'den hasta bilgisi alınır ve bir sonraki sayfada gösterilir. Daha önce kaydınız yok ise ikinci adımdaki sayfada kayıt işleminin tamamlanabilmesi için gerekli olan GSM numarası uygun yere eklenir. Daha sonra aynı sayfada tıbbi birim ve hekim seçilerek e-randevu işlemi tamamlanır. Alınan e-randevunun iptal edilmek istenmesi halinde ise Randevu İptali ve Sorgulama bölümünde T.C. Kimlik numarası ilgili alana girilerek randevu iptal işlemi tamamlanır.

İnternet sitesinde yer alan e-sonuç hizmetinden yararlanmak isteyen ilgili kişiler T.C. Kimlik numarası ve kayıt esnasında kişinin kendisine verilen barkodda bulunan kişiye özel şifre verilerini gerekli alanlara girerek yaptırılan tahlil ve görüntüleme sonuçlarına erişebilirler.

İlgili kişiler internet sitelerinden görüntülü görüşme randevusu da alabilirler. Randevu alma süreci e-randevu ile aynı olup, görüntülü görüşme randevusunun gerçekleşmesi sırasında görsel ve işitsel verileriniz, görüntülü danışmanlık hizmetinin uçtan uca şifrelenmiş şekilde platform hizmeti sunma teknik altyapısına sahip yurtiçi ve/veya yurtdışındaki veri işleyen hizmet sağlayıcılar vasıtasıyla, sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet sitemizde bulunan "uzmanlarımıza sorun" başlıklı misafir talep ve şikayetlerinin alındığı sayfada, isim soyisminiz, telefon numaranız, e-posta adresiniz ve içeriği sizin tarafınızdan belirlenecek mesajınız ile şikâyet, öneri ve teşekkürlerinizi ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ'ne iletebilirsiniz. Bu verileriniz hasta hakları merkezi ve misafir memnuniyeti süreçlerinde işlenecektir.

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ

Sadece KVKK ve ETK kapsamında onay vermiş olan misafirlerimiz ile ve Özel Hastaneler Yönetmeliği gereğince sadece bilgilendirme ve tanıtım faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere SMS, e-posta vb. ticari elektronik iletiler şeklinde sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgilendirme ve tanıtımlar yapılmaktadır. Alıcılar, iletileri almak istemedikleri durumda ileti içeriğindeki reddetme haklarını kullanabilirler. Onay, reddetme hakkı kullanılıncaya kadar geçerlidir.

Bazı misafirlerimizin ise fotoğraf ve/veya video gibi görsel ve işitsel kayıtları ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sadece ilgili kişilerin açık rızasının alınması suretiyle işlenmektedir. İlgili kişiler bu konuda verdikleri açık rızalarını diledikleri zaman geri alabilirler.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL AKTARILMAKTADIR?

-SAĞLIK HİZMETİ

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Bakanlık, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Halk Sağlığı Merkezleri ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından ya da kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki laboratuvarlar, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlara, tıp merkezimiz tarafından kullanılan ortak HBYS üzerinden bağlı ortaklıklarımız, SGK tabiiyetindeki hastalar için SGK'ya, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın çalıştığınız kuruma yapılacak olması durumunda kurumunuza, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, yurtdışında bulunan bir hekimden ikinci görüş talep etmeniz halinde yurtdışındaki ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla ve "kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi" hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN HİZMETLER

İş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar, denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK'nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.


Bu aydınlatma metni 25/09/2023 tarihinde güncellenmiş olup, ÖZEL ÇEKMEKÖY TIP MERKEZİ tarafından internet sitesi ve diğer sair yöntemlerle ilgili kişilerin erişimine sunulmuştur ve kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenerek, yenilenmiş metin yine aynı yöntemlerle yayınlanacaktır.