NÖROLOJİ

NÖROLOJİ

Nöroloji, sinir sistemi ve bu sistemi oluşturan dokuların ve organların bilimidir.

Sinir sistemi, beyin, omurilik ve sinirleri içerir ve vücudun her yerinde bulunur. Nöroloji, beyin ve omurilik hastalıklarının tanısını, tedavisini ve araştırmasını içerir.

Bu hastalıklar arasında beyin kanamaları, beyin tümörleri, multiplskleroz, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve nörodejeneratif hastalıkları görülür. Ayrıca, nöroloji sinir sistemi ile ilgili bozukluklar, kas güçsüzlüğü, kas spazmları, epilepsi ve uyku ataklarını da kapsar.

Nörologlar, sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisinde, elektromiyografi, beyin görüntüleme gibi teknikler kullanırlar.

Nöroloji, çok geniş bir alan olması nedeniyle çeşitli alt dallara ayrılmıştır. Örneğin, nöroanatomi, sinir sistemi yapısını inceler; nörofizyoloji, sinirsel belirtileri araştırır; nörokimya, kimyasal bulguları inceler; nöropsikoloji, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi araştırır; ve nörobiyoloji, sinir biyolojisini inceler.

Nörolojide en yaygın olarak kullanılan tanı ve yöntemlerinden bazıları, elektroensefalografi (EEG) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) dır. EEG, beyin hücrelerini ölçerken, MRI kurallarını ve geçerliliğini gösterir.

Nöroloji alanında tedavi, kişiye göre değişkenlik gösterir. Örneğin, bir beyin tümörü, cerrahi müdahale ile sonuçlanırken, Parkinson hastalığı için ilaç tedavisi verilir.

UZM.DR.METİN ÇAKIR ANLATIYOR
DİYETİSYEN BUSE TOPÇU ANLATIYOR