Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniğimiz; 0-16 yaş arası, tüm çocukluk dönemi hastalıklarına, uzman hekimler tarafından, koruyucu sağlık, muayene, tetkik ve tedavi hizmeti vermektedir.

Çocuklarda normal büyüme ve gelişmenin izlenmesi, normalden sapmaların tespiti yoluyla hastalıkların belirlenmesi ve önlenmesi için gereklidir. Sağlıklı çocuk takibinde düzenli olarak boy, ağırlık ve baş çevresi ölçümleri yapılmalıdır. Çok sevdiğiniz çocuğunuzun büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı bir yaşam sürmesi şüphesiz ona sağlayacağınız imkanlarla mümkündür. Düzenli olarak doktor kontrolleri, kilosunu ve boyunu ölçtürmek, aşılatmak ve uygun besinlerle beslemek suretiyle iyi gelişmesini ve sağlıklı kalmasını sağlayabilirsiniz.

Çocukluk dönemi hastalıkları çok çeşitli nedenlere bağlı, karmaşık ve üzerinde titizlikle durulması gereken hastalıklardır. Bu hastalıkların tespitinde;

·Çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimini izlemek

·Koruyucu Sağlık Hizmetlerinden ne derece yararlanıldığını sorgulamak

·Modern Çağın yeniliklerini kullanarak tıbbi araştırmalar yapmak

·Edinsel hastalıkların tespiti ve tedavisini yapmak

·Beslenme alışkanlıklarının sorgulanması ve doğru bilgilere sahip olmak Çocukluk dönemi hastalıklarının teşhis ve tedavi sürecinin başlıca ana konularıdır.

Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir çocukluk dönemi geçirmek, hastalıkların çocukluk döneminde tespiti ve tedavisi, koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmak sağlıklı bireylerin yetişmesinde en önemli temel unsurlardır.

Untitled-1