Genel Cerrahi

Tüm yaş grubu hastaların müracaat edebileceği, son teknoloji cihazlarla tanı ve tedavinin yapıldığı bölümdür.

Genel cerrahi bölümünde;

·Tiroid(guatr) hastalıkları tanı tedavisi

·Meme hastalıkları ve kanser taraması (mamografi)

·Batın(karın içi) hastalıklar

·Mide hastalıkları teşhis ve tedavisi

·Karaciğer ve safra yolları hastalıkları teşhis ve tedavisi

·Cerrahi sünnet

·Tırnak batması tedavisi(tırnak yatağı revizyonu)

·Küçük cerrahi müdahaleler(kist abse boşaltılması, et beni ve yağ bezesi çıkarılması, koterize edilmesi.)

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Yemek borusu, mide ve bağırsakların gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenmesi, gerektiğinde biyopsi alınması yoluyla sindirim sistemi hastalıklarının teşhisine imkan veren işleme Endoskopi denir. Aslında Endoskopi terimi Gastroskopi-Kolonoskopi işlemlerinin tümüne verilen genel addır.

GASTROSKOPİ: Yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağın incelenmesi işlemidir. Özellikle mide kanserleri, reflü, gastrit, ülser gibi hastalıkların kesin teşhisinde Gastroskopinin önemi çok büyüktür. Çünkü bu rahatsızlıkların şikayetleri hemen hemen hepsinde aynıdır. Normal bir muayene ile bu rahatsızlıkların birbirinden ayrıt edilmesi güçtür. Gastroskopi İşlemi öncesinde, boğaza sprey uygulaması ve sakinleştirici ilaç yardımıyla müdahale ağrısız bir şekilde gerçekleştirilir. İşlem sırasında mideden patolojik tarama amaçlı biopsi alınabilir. Yapılan işlemler video sistemi yardımıyla kayıt altına alınır.

KOLONOSKOPİ: Kolonoskopi de makat bölgesinden kalınbağırsakların incelenmesi esasına dayanır. Bağırsak hastalıklarının kesin tanısını koymada etkindir.

Untitled-1