İç Hastalıkları (Dahiliye)

Dahiliye erişkin hasta grubunun tüm sağlık sorunlarının ilk başvuru merkezi ve çözüm alanıdır. Tansiyon, şeker hastalığı, metabolik hastalıklar, hormon bozuklukları gibi kronik rahatsızlıkların yanı sıra erişkinlerin bir çok şikayetinin ilk başvuru ve ayakta teşhis ve tedavi birimidir.

·Özel Bilgisayarlı Diyabet Takip Sistemi

·Tansiyon Holter Uygulaması

·Laboratuvar Uygulamaları

Özel Bilgisayarlı Diyabet Takip Sistemi

Diyabet tedavisi oldukça karışık ve zor olan ve süreklilik gerektiren bir hastalıktır. Yazılımını kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz özel bir program sayesinde diyabet hastalarımızı ayrı bir grup olarak ele alıp dünya standartlarının belirlediği değerler doğrultusunda hastalarımızı takip ve tedavi ediyoruz. Otomatik olarak hastalarımızın kontrol zamanlarını belirleyen programımız GSM mesajı ile onları bilgilendirmektedir. Böylece tedavinin sürekliliği hastalarımıza hatırlatılarak başarı oranını arttırmaktadır.

Tansiyon Holter Uygulaması

Tansiyon hastalığı toplumdaki en yaygın kronik hastalıktır. Bazen ölçümlerdeki sübjektiflikler nedeniyle teşhis ve takibinde kafa karışıklığı oluşmaktadır. Tansiyon holter ölçümleri bu sübjektiflikleri ortadan kaldırarak teşhis ve tedavide daha objektif veriler elde etmemizi sağlar. Tansiyon holter 24 saat süreyle, gündüz yarım saatte, gece saatte bir tansiyonu ölçen özel bir alettir. 24 saat sürenin sonunda bilgisayar ortamında ölçülen değerler dökümante edilmektedir. Böylece sadece yükselen tansiyon değerleri gözlemlemekle kalmaz hangi saatlerde yükseldiği ve kullanılan ilaçlara olan yanıt da gözlemlenmiş olur.

Laboratuvar Uygulamaları

MR, Tomografi, Doppler, USG, gibi son teknoloji tanı yöntemleri ve her türlü tetkikin yapılabildiği laboratuvar uygulamaları sayesinde dahiliye birimimiz modern tıbbın bütün imkanlarını kullanarak size hizmet vermektedir.

Untitled-1